Influence marketing, de sleutel van online succes bij jongeren

Facebook
Twitter
LinkedIn

Influence marketing, de sleutel van online succes bij jongeren ?

Vandaag de dag willen alle bedrijven online succes boeken. Of het nu is om een campagne te stimuleren of om hun zichtbaarheid op lange termijn te vergroten, het gebruik van sociale media is onmisbaar geworden voor de evolutie en de bloei van uw onderneming. Deze uitwisselingsplatformen zijn belangrijk om uw imago bij uw klanten te optimaliseren. Wat uw aanwezigheid op zoekmachines betreft, moet u waakzaam zijn met betrekking tot de inhoud die u gaat verspreiden. Hoewel alle bedrijven zich bewust zijn van het belang van de integratie van een sociale mediastrategie in hun communicatie, weten slechts weinige hoe ze dit goed kunnen aanpakken. 

In een vorig artikel, hebben we de sleutels en hulpmiddelen gedeeld om een goede start te maken op deze platforms. Hier willen wij uw aandacht vestigen op het profiel van de gebruikers en hun gedrag. Sociale media kunnen uw beste instrument worden om online succes te boeken, maar daarvoor moet u eerst uw publiek begrijpen. 

« Uit cijfers over sociale media blijkt dat 90,4% van de Millennials, 77,5% van de Generatie X en 48,2% van de Baby-Boomers sociale media gebruikt. » (Bron : oberlo.fr)

Jongeren maken dus massaal gebruik van dit soort media. Dit zou betekenen dat een bedrijf, om goede online prestaties te kunnen leveren, eerst deze doelgroep zal moeten verleiden. Maar is het echt bereikbaar? Jongeren zijn ongetwijfeld het meest complexe, het meest bewegende streefdoel en dit geldt nog meer op sociale media. Om ze te overtuigen, is een echte inspanning nodig… Maar als er volgens ons een techniek is die u kan helpen, dan is het influence marketing, dat bijzonder goed werkt bij een jonge doelgroep. Met deze strategie weet u zeker dat u reacties krijgt van dit doelpubliek, mits u het goed doet! Laten we eens kijken hoe influence marketing u kan helpen uw doelen te bereiken en waarom niet, een echte online overwinning te bereiken.

Inhoudsopgave

1. Generatie Z, de nieuwe voorschrijver?

En als u verteld werd dat een bepaald type gebruiker u een online giek kon garanderen, zou u dat geloven? Vandaag de dag zijn bijna alle generaties aanwezig op sociale media, maar één van hen neemt een prominente plaats in: generatie Z. Voor jongeren onder de 25 jaar zijn deze media een echte hobby en dienen ze als vrijplaats, des te meer gezien de lange periodes van lockdown… Als uw activiteiten op dit publiek gericht zijn, maak dan van jongeren de sleutel tot uw online succes!

 « We merken altijd dat het jongerenpubliek het grootst en het meest actief is. » (Bron : oberlo.fr)

They are the new trendsetters; it is thanks to digital natives that your brand will go viral. On the different social networks, they’ve unconsciously developed techniques that improve the content visibility and the notoriety of a company. For example, on Instagram, the visibility of a post can increase thanks to the reaction it will generate among young people. This reaction may be negative or not, but this mini buzz will create a discussion, a digital word-of-mouth that will manifest itself through comments, “likes”, sharing, etc.

Zij zijn de nieuwe voorschrijvers, het is dankzij de digital natives dat uw merk viraal zal gaan. Op de verschillende sociale media hebben zij onbewust technieken ontwikkeld die de zichtbaarheid van de inhoud en de bekendheid van een bedrijf verhogen. Op Instagram bijvoorbeeld kan een publicatie haar zichtbaarheid zien toenemen dankzij de reacties die ze bij jongeren genereert. Deze reactie kan al dan niet negatief zijn, maar deze mini buzz zal een discussie op gang brengen, een digitale mond-tot-mondreclame die zich zal uiten in de commentaren, “vind ik leuk”, delen, enz.

Steeds meer bedrijven die op sociale media aanwezig zijn, proberen een buzz te creëren. Het doel van deze virale operatie is om mensen over zichzelf te laten praten, hun zichtbaarheid te vergroten en nieuwe prospecten te werven. De uitdaging van een campagne als deze is een creatieve communicatie te ontwikkelen die zal aanspreken en een buzz zal creëren, maar pas op, doordat dit licht op u valt, kunt u schade oplopen en een slechte buzz creëren als uw strategie de waarden van sommige internetgebruikers niet respecteert. U moet uzelf waarschijnlijk wijsmaken dat dit een gewoon gedrag is op deze platforms? Wel nee, digital natives zijn zeer kritisch en meer en meer op zoek naar sociale betrokkenheid. Het consumeren van een publicatie is voor hen niet meer voldoende, zij willen deel uitmaken van een gemeenschap waarin zij kunnen uitwisselen. Voor uw kmo bestaat de uitdaging er hier in deze gebruikers een originele en boeiende influenceringsstrategie aan te bieden.

BeesBoost_Blog_article4_image1

Wees voorzichtig, deze opportuniteit is alleen mogelijk als u hun verwachtingen hebt begrepen: jongeren zijn een complex mikpunt en zeer moeilijk te verleiden. Zelfs binnen deze groep zijn er verschillende gebruikersprofielen. Stel in uw strategie dus geen te specifieke content voor één bepaalde persoonlijkheid. Millennials en Generatie Z zijn gecamoufleerd en identificeren zich met verschillende trends. Ontwikkel dus een concept dat aansluit bij de trends op de sociale media. Zo kunt u dit bewegende doelgroep verleiden, zonder te vergeten hun codes toe te passen: spreek en gedraag u zoals hen!

Het koopgedrag van deze gebruikers is eveneens verrassend. Op sociale media wordt hun aankoopbeslissing beïnvloed door wat hen inspireert: influencers. Zij zijn over het algemeen even oud als hun doelgroep, of zelfs iets ouder, en hebben een reële invloed op hun gedrag. Door hun speech en hun staging, zijn influencers in staat om hun volgers tot aankoop aan te zetten.  Voor uw campagne is de keuze van deze persoon dus van cruciaal belang. Zorg ervoor dat je de juiste kiest, degene die dicht bij zijn doelgroep is en die hen aanspreekt. Als u potentiële consumenten wilt aantrekken, moet u een influencer vinden die een echte vertrouwensrelatie met zijn of haar gemeenschap heeft weten op te bouwen.

2. Influence marketing de nieuwe troef van online strategieën

In tegenstelling tot traditionele strategieën, vertrouwt influence marketing op de relatie tussen een merk en een influencer om een product te promoten. Het doel van deze techniek is een maximum aan zichtbaarheid te verkrijgen om te verkopen. De laatste jaren hebben veel bedrijven in deze strategie geïnvesteerd om hun zichtbaarheid en bekendheid te vergroten. Bewust dat sociale media alles kunnen veranderen dankzij een publicatie, biedt influence marketing uw bedrijf een tal van voordelen. 

« 82% van de professionals vindt dat de prospects die door een influencermarketingcampagne worden gegenereerd van betere kwaliteit zijn en 58% ziet zijn zichtbaarheid dankzij deze strategie toenemen.» (Bron : blog.hubspot.fr)

Hoewel deze visie op marketing al enkele jaren bestaat, is deze hefboom een essentieel onderdeel geworden van de uitvoering van een digitale strategie. In welke sector u ook actief bent, influence marketing kan een goede hefboom zijn om uw communicatie te verbeteren. Voor uw bedrijf zal de doeltreffendheid van een online influence marketingcampagne niet alleen uw zichtbaarheid verbeteren, maar ook uw engagement ratio, uw conversieratio en het verkeer naar uw website verhogen. Door deze strategie te volgen, zal uw boodschap op een meer authentieke en gepersonaliseerde manier worden overgebracht. Interessant, nietwaar?

Influence marketing is in de eerste plaats een strategie gebaseerd op relaties. Zoals vermeld in ons artikel: 5 tips voor een betere zichtbaarheid op sociale media, is het juiste gebruik van sociale media niet instinctief! Om een influence marketingstrategie te ontwikkelen, is het nodig om eerst het idee te vinden waarmee u zich kunt onderscheiden van uw concurrenten. Wat ga u nog meer bijbrengen? Van zodra de informatie gevonden is, moet u enkel nog uw doelgroep identificeren en een influencer vinden die overeenstemt met het imago van uw merk, om uiteindelijk de informatie doorgegeven te krijgen. 

Onder de verschillende influencers die op sociale media aanwezig zijn, adviseren wij u om met nano- en micro-influencers te werken. Werken met deze influencers, die tussen de 1000 en 100.000 abonnees hebben, zal zorgen voor een positief resultaat van uw campagne. Omdat micro-influencers, in tegenstelling tot anderen, beter gerichte, meer betrokken en actievere gemeenschappen hebben. U moet zich dus bewust zijn van deze situatie en van de invloed die deze mensen op uw doelgroep hebben.  Zij staan zeer dicht bij hun gemeenschap en wat mond-tot-mondreclame betreft, zal een aanbeveling van een nano- of micro-influencer meer gewicht in de schaal leggen dan een klassieke campagne die via sociale media wordt gevoerd. Deze vorm van samenwerking kan u diverse mogelijkheden bieden als uw strategie innovatief is.

3. Jongeren, een doelgroep op zoek naar authenticiteit en interactie

Jongeren worden niet misleid, ze zijn zich bewust van de negatieve aspecten van sociale media. Het vinden van een influencer is niet genoeg, je moet hun inzet en populariteit evalueren om de persoon te selecteren die het meest geschikt zal zijn om je producten te promoten. De influencer die u succes zal brengen bij jongeren is degene die op hen lijkt en die weet hoe hij op de trends moet surfen en ze zich tegelijkertijd eigen maakt. Zoals we al hebben gezegd, zijn digital natives vooral op zoek naar authenticiteit en identificatie. Wanneer zij zich op hun sociale media begeven, zijn zij op zoek naar iets dat hen vertegenwoordigt, maar ook naar iets dat hen inspireert of doet dromen. U moet dus heel voorzichtig zijn met hoe u informatie overkomt en doorgeeft.

Naast deze behoefte aan identificatie is er ook de behoefte aan engagement, de alliantie tussen het merk en de influencer is niet alles! Samen moet u content creëren die deze generatie doet reageren, zodat ook zij deelneemt aan deze samenwerking. Geef ze een ervaring! Ze moeten zich geïntegreerd voelen en dit kan worden bereikt via verschillende tools zoals live-evenementen en “FAQ’s” waar ze rechtstreeks met de influencer kunnen communiceren of via interactieve content. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat u een nieuw kledingmerk wilt promoten. De influencer die je hebt gekozen, besluit een story te publiceren waarin hij of zij je nieuwe producten bekendmaakt. Hij kan zijn gemeenschap betrekken bij interactieve inhoud door hen te vragen naar hun voorkeuren, hun mening over de ideale outfit om in een bepaalde context te dragen, enz. In die zin betrekt deze inhoud het doelpubliek en geeft het hun een zinvol gevoel.

Je kunt ze ook uitdagen! Challenges die gewoonlijk tussen vrienden worden gemaakt en op sociale media worden gedeeld, zijn een echte manier geworden om viral te gaan. Sommige platforms, zoals TikTok of Instagram, staan bekend om dit soort inhoud. Met de hulp van een influencer en in de vorm van een korte video of met foto’s, is het mogelijk om inhoud voor te stellen die door uw doelgroep kan worden opgepikt. Het bekende yoghurtmerk Danette koos voor deze strategie om zijn nieuwe signatuur ” #ToujoursDeboutPourDanette ” te promoten. Eerst voerden ze een web- en tv-campagne met reclamespots en vervolgens lanceerden ze op TikTok een uitdaging met de hulp van 7 influencers. Het doel was om zich te laten inspireren door de video’s van de campagne en een eigen reclamevideo met een humoristische toon te maken. Deze uitdaging werd meer dan 3,8 miljoen keer bekeken. Sociale media bieden u, nogmaals, een echte opportuniteit. De challenges zullen niet alleen uw zichtbaarheid en bekendheid verbeteren, maar ook prospecten aantrekken en uw klanten entertainen, zonder nog te spreken van de mogelijke persaandacht als uw campagne de buzz haalt.

Deze behoeften tonen dus aan hoe belangrijk het is de juiste influencer te kiezen om online succes te boeken. Het zijn dan wel digital natives, maar ze zijn op zoek naar echte inhoud. Het is duidelijk dat jongeren de sleutel zijn tot online succes voor bedrijven. Zij zijn zich bewust van de risico’s van sociale media, zoals misleidende reclame of samenwerkingsverbanden met vooral financiële motieven, en zullen u vertrouwen indien u een transparant beleid voert en eerlijk bent. Deze gebruikers kunnen influencers namelijk verwijten dat ze niet eerlijk zijn over de aard van hun samenwerking met een merk. Sommige campagnes worden gezien als een samenwerking die uitsluitend bedoeld is om het bedrijf en de influencer te impacten. In die zin zult u duidelijk moeten zijn over uw aanpak en de invloed ervan. U moet niet de commerciële kant van uw strategie belichten, maar vooral de bijdrage ervan aan het succes van de onderneming..

BeesBoost_Blog_article4_image4

U zult dus begrepen hebben dat het met behulp van jongeren mogelijk is om online succes te boeken en dat de influencers er zijn om u te steunen. Door gebruik te maken van influence marketing kunt u uw zichtbaarheid en bekendheid op sociale netwerken vergroten. Het zal ook een authentieke touch geven aan uw campagne en de band met uw consumenten versterken. Wij hopen dat wij u met dit artikel hebben overtuigd van het potentieel om deze kameleon doelgroep in uw strategieën op te nemen. Hoewel zij niet het streefdoel van elk bedrijf zijn, zal de integratie ervan u op lange termijn veel kansen bieden. Het gedrag van jongeren op sociale media heeft een nieuwe manier geopend om de consumenten te bereiken. Deze strategie, die gebaseerd is op influence marketing, toont aan dat als wij meer zichtbaarheid willen verwerven op deze nieuwe media, wij ons eerst moeten verdiepen op ons publiek, ongeacht de gekozen strategie.

De groei van partnerships tussen bedrijven en influencers heeft de fout aangetoond die door sommige bedrijven wordt gemaakt: het gebrek aan luisteren en rekening houden met de verwachtingen van de consument. U moet dus een sfeer van vertrouwen creëren en luisteren naar uw potentiële klanten. En als je ze eenmaal hebt begrepen, wordt het implementeren van een influencing strategie om ze tevreden te stellen een kinderspel. Onthoud dat een tevreden klant een trouwe klant is. Vertel ons of jongeren ook voor u de sleutel tot online succes kunnen zijn en of hun gedrag op sociale media de manier waarop u communiceert heeft veranderd. Zo ja, voel je vrij om met ons te delen wat goed heeft gewerkt voor jouw bedrijf. We horen graag van u! 

1 reactie op “Influence marketing, de sleutel van online succes bij jongeren”

  1. Pingback: Instagram: 7 tips om de zichtbaarheid van uw bedrijf te vergroten - BeesBoost

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *