Google Analytics, uw beste strategische bondgenoot

Facebook
Twitter
LinkedIn

Google Analytics, uw beste strategische bondgenoot

In een vorig artikel hebben we uitgelegd wat u allemaal moet weten over contentmarketing. Een van de sleutels tot de juiste ontwikkeling ervan is dat u uw publiek en hun gewoontes van buiten kent. Ook al is de naam Google Analytics eng zijn, het kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan u, uw bedrijf, en vooral aan uw communicatiestrategieën. Google Analytics is niet alleen een meetinstrument. De resultaten die u zult krijgen, kunnen reële voordelen opleveren die een beter inzicht in uw publiek mogelijk maken, alsook de uitvoering van concrete en nuttige acties om uw bedrijf strategisch en efficiënt te blijven ontwikkelen. Maar eerst, wat is Google Analytics?

Google Analytics is een gratis statistisch instrument dat, zoals de naam al doet vermoeden, wordt aangeboden door de Amerikaanse reus Google. Het geeft de beheerders van een website de mogelijkheid om hun publiek en zijn gedrag te analyseren. Het is vandaag het meest gebruikte instrument voor prestatieberekening, dat ongeveer ¾ van de internationale markt in handen heeft.

 « Google Analytics is het populairste webanalyse-instrument ter wereld. Google Analytics is geïnstalleerd op bijna 30 miljoen websites. »  (Bron : builtwith.com)

De eerste reden is de eenvoud van gebruik en begrip, de tweede is te danken aan de veelvuldige statistische resultaten die een overzicht van de traffic van een website mogelijk maken. Het is ook nuttig te vermelden dat Google zijn tool gratis ter beschikking stelt, enkel voor sites met minder dan 10 miljoen pageviews per maand, wat het een onvergelijkbare bondgenoot maakt bij het bestuderen van uw publiek. Nu dat we weten wat Google Analytics echt is, laten we proberen te begrijpen waarom het interessant is om te gebruiken bij het stimuleren van uw strategieën en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Inhoudsopgave

1. Waarom Google Analytics gebruiken?

Het antwoord is eenvoudig: uw publiek begrijpen is essentieel voor uw ontwikkeling. Sommige hostingbedrijven bieden al een mogelijke analyse van de bezoeken van uw site en zelfs wat statistische informatie, maar geen van hen biedt een observatie zo gedetailleerd als Google Analytics. En nog meer, zoals hierboven reeds vermeld, met evenveel gebruiksgemak.

Het publiek van een website is de kern ervan. Als u de kleinste details van de gewoonten van uw publiek kent, kunt u anticiperen op hun behoeften en uw toekomstige communicatiestrategieën personaliseren, zodat u inhoud kunt creëren die aan hun verwachtingen is aangepast.  Waar komen ze vandaan? Hoe lang blijven ze? Of welke pagina’s trekken hun aandacht het meest aan? Al deze belangrijke vragen kunnen worden beantwoord met Google Analytics.

« Met Google Analytics kunt u doelen stellen die u wilt bereiken. Het aantal views verhogen, het thema van de site veranderen, vertalingen voorstellen… dit alles kan bestudeerd worden aan de hand van de informatie die de software brengt. » (Bron : 1min30.com)

Zoals u kunt zien, is het kennen en beheersen van uw publiek de belangrijkste functie van Google Analytics. Maar laten we niet vergeten dat het ook de mogelijkheid biedt om de gebruikerservaring te optimaliseren. Kortom, het gaat erom het bezoek aan uw website aangenamer te maken, uw lezers aan te moedigen gemakkelijker en regelmatiger terug te komen. Met andere woorden, het gaat erom de navigatiewegen op uw website vloeiend te maken, ondanks de verscheidenheid aan verbindingsmedia, om de loyaliteit van uw publiek te vergroten en ervoor te zorgen dat zij regelmatig terugkeren. De functionaliteiten van uw site, evenals de kwaliteit van uw inhoud, zullen moeten worden aangepast aan de verwachtingen van uw lezers. Laten we eens kijken welke resultaten het nuttigst zijn voor uw website en hoe u ze kunt analyseren.

BeesBoost_Blog_article11_image1

2. Begrijpen en analyseren van de resultaten

Statistieken visualiseren is goed, maar ze begrijpen en uw strategie daarop afstemmen is beter. Er zijn veel indicatoren, te veel om ze hier op te noemen. Maar sommige zullen nuttiger zijn dan andere, laten we dus samen bekijken wat, begin nuttig is om het Google Analytics avontuur te beginnen.

  • De oorsprong van uw traffic

De traffic naar een website kan van veel verschillende bronnen komen. Mensen kunnen via verschillende kanalen op uw site terechtkomen, zoals sociale media of een eenvoudige Google-zoekopdracht. Het is zeer nuttig te weten waar uw bezoekers vandaan komen, vooral om te evalueren of bijvoorbeeld uw reclamelinks of uw interne links relevant en nuttig zijn. Nog meer als het u geld kost.

  • De gebruikte toestellen

Het is zeer interessant om het type toestel te kennen dat uw publiek verkiest om uw website te raadplegen, omdat dit u zal toelaten om uw communicatie aan te passen volgens het voorkeursinstrument van uw lezers, maar ook om uw responsive design te perfectioneren (Aanpassing van het formaat van uw website volgens het type scherm dat wordt gebruikt.) Bijvoorbeeld, als uw website meestal wordt bezocht vanop een mobiele telefoon, zou het relevant zijn om een aangepaste inhoud en design voor te stellen, om de ervaring van uw website nog aangenamer te maken voor uw lezer.

  • Pagina’s die het meeste traffic genereren

Meestal zijn dit de eerste pagina’s die uw lezers zien (home page, formulieren, lijst van artikels…). Afhankelijk van de resultaten van uw beste pagina’s, kunt u uw site aanpassen en prioriteit geven aan bepaalde positionering van elementen om zoekopdrachten door internetgebruikers te vergemakkelijken. Het garanderen van een comfortabele navigatie en visual voor uw gebruiker om ervoor te zorgen dat hij uw website in de toekomst potentieel zal onthouden.

  • De laatste bezochte pagina’s van een gebruiker

Weten vanaf welke pagina’s uw lezers uw site verlaten is een echte informatiemijn. Dit leidt niet noodzakelijk tot een gebrek aan prestaties, maar het stelt u soms in staat specifieke content aan te passen en te wijzigen. Men zal moeten weten of de gezochte informatie is gevonden of dat de content integendeel niet relevant genoeg was om de lezer te boeien. Uiteraard kunt u zo uw tools en uw interne links aanpassen om uw publiek geïnteresseerd te houden in uw website.

  • De laadtijd van uw website

Vaak verwaarloosd maar nochtans uiterst belangrijk, kan de laadtijd van een website de balans doen doorslaan met betrekking tot uw traffic. Inderdaad, een te trage laadtijd, doet ongeveer 53 tot 60% van de gebruikers van een website afhaken. Bovendien, wanneer uw weergavesnelheid hoog is, zet u meer kansen aan uw kant om beter gerangschikt en gerefereerd te worden door Google. Ideaal zou zijn als uw laadtijd niet langer is dan 4 of 5 seconden. Verder dan dat wordt de gebruikerservaring veranderd en is er een groot risico dat de gebruiker ergens anders gaat zoeken.

  • Het aantal unieke gebruikers, hun profielen en gewoontes

Eerst en vooral moeten we begrijpen wat een unieke bezoeker is. De unieke bezoeker staat voor een enkele lezer die uw website bezoekt, één of meer keren gedurende een bepaalde periode. Het aantal bezoeken of sessies zal noodzakelijkerwijs hoger zijn dan uw aantal unieke bezoekers, aangezien één enkele bezoeker bijvoorbeeld verschillende pagina’s kan raadplegen. De unieke bezoeker of VU, is een waardevolle indicator bij de berekening van websitetraffic. Bijvoorbeeld: hoe hoger uw aantal unieke bezoekers, hoe hoger de kosten van uw advertentieruimte. Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat een reclamepartner u vraagt om uw aantal unieke bezoekers, om te garanderen dat er een correct verkeer op uw website is. Daarom zal het regelmatig monitoren van uw aantal unieke gebruikers u toelaten om de evolutie van het potentieel van uw website te zien. 

U zal ook het aantal bekeken pagina’s kennen, de tijd die op deze pagina’s werd doorgebracht, het aantal uren dat uw website werd bezocht of gelezen, meer precieze informatie over uw lezers, en zelfs het zeer belangrijke, maar soms mysterieuze bouncepercentage.

  • Bouncepercentage

Het bouncepercentage is een indicator die overeenkomt met het aantal keren dat een gebruiker op uw site heeft in- en uitgelogd. Er is sprake van een bounce wanneer een gebruiker van uw website gedurende meer dan 30 minuten geen interactie met uw site heeft. Deze indicator is zeer belangrijk, want hoe hoger het bouncepercentage, hoe meer Google ervan uitgaat dat uw site weinig interactie heeft en dus van slechte kwaliteit is. Een site die door Google van slechte kwaliteit wordt beschouwd, zal plaatsen in de ranking verliezen en dus nooit door de zoekmachine onder de aandacht gebracht worden.

« Als u een laat publiek hebt, denk dan aan content die eenvoudig en vlot leesbaar is. Weekends kunnen ook een tijd zijn om te ontwikkelen, omdat mensen dan minder gestrest zijn en gemakkelijker kunnen denken.» (Bron : Journalducm.com)

BeesBoost_Blog_article3_image2-min

3. Zijn er alternatieven voor Google Analytics?

Ook al is het door de Amerikaanse reus voorgestelde instrument een aanwinst, het heeft evenwel zijn grenzen. De informatie die Google Analytics verstrekt, vertegenwoordigt slechts een steekproef van 10% voor sites met weinig traffic. Met dit detail moet rekening worden gehouden als de studie betrekking heeft op de traffic van een pagina met weinig bezoeken. De beschikbare gegevens zijn dan te onbetrouwbaar en niet relevant genoeg.

Voor sommige professionals is de berekening van de bouncepercentage, die hierboven besproken werd, ook een probleem. Google Analytics begint zijn berekening pas wanneer de pagina bijna volledig is geladen, maar als de gebruiker uw pagina verlaat voordat deze voldoende is geladen, wordt het bezoek onzichtbaar en zal het programma er geen rekening mee houden bij zijn berekening. 

Voor veel digitale actoren is één van de zwakke punten van de Google Analytics-tool JavaScript-fouten. Inderdaad, JavaScript-fouten, of JS-fouten, kunnen bijvoorbeeld een impact hebben op de laadtijd van een pagina. En deze fout zal niet gedetecteerd worden door Google Analytics en zal dus niet in aanmerking genomen worden als factor bij de berekening van uw statistieken. Ze zijn te moeilijk op te sporen, maar hebben voor uw publiek wel een reële impact op de navigatie van uw website.

« Real User Monitoring (RUM) is een passieve benadering van website prestatiemonitoring waarbij prestatiegegevens worden verzameld en gerapporteerd zoals uw actuele gebruikers ze ervaren. » (Bron : uptrends.fr)

Ook moet het concept van segmentering per pagina afgeschaft worden. De traffic van een gebruiker op uw site moet opgevat worden als een pad. Samengevat biedt Google Analytics een statistische visie op basis van uw website en niet op basis van het publiek van uw site. Dit kan je soms bedriegen. Want ook al zeggen de cijfers vaak de waarheid, soms kan het verschil van standpunt over twee resultaten, twee verschillende antwoorden geven.

Is er een oplossing voor deze problemen? Ja. In drie letters: RUM. RUM staat voor Real User Monitoring. Met deze techniek kunt u het statistisch onderzoek van uw website toespitsen op de ervaring van de gebruiker via zijn interacties. Het is een soort dienst die passief de prestatiegegevens van uw website verzamelt, van de browsers van de gebruikers, om de ervaring van uw website te berekenen vanuit het oogpunt van uw publiek.

U wordt geïnformeerd over de bekeken pagina, het gebruikte apparaat, van welke browser en welke versie, of zelfs de geografische locatie van uw lezer. De RUM-gegevens zijn echter afhankelijk van de toegang van uw gebruikers tot uw website. Als uw website uitvalt, worden er geen gegevens verzameld. Vermeldenswaard is ook dat veel RUM’s IP-anonimiteit bieden om de bescherming van de gegevens van uw gebruikers te verzekeren.

BeesBoost_Blog_article6_image2

Tot slot blijft Google Analytics het belangrijkste instrument om uw publiek en uw website te meten en te begrijpen. Gebruikt door 75% van de website-eigenaars, het is de referentie in termen van echte statistieken over uw website. Ondanks enkele beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zullen de talrijke indicatoren die door het instrument voorgesteld worden, een goudmijn van onschatbare waarde zijn bij de evaluatie en omvorming van uw prestaties en marketingstrategieën. Uw sterke en zwakke punten kennen is de sleutel om uw publiek een aangename en gepersonaliseerde ervaring te bieden op uw site. De talrijke hoofdindicatoren van het hulpmiddel zullen u in staat stellen de statistieken van uw website te leren kennen en vervolgens de beste communicatiemiddelen aan uw lezers en gebruikers voor te stellen. Meer dan een troef, zal Google Analytics uw vriend worden. De eenvoudige grafieken en regelmatige resultaten zullen de nuttigste instrumenten zijn in uw toolbox voor ondernemers.

Begeleid door een RUM zult u in staat zijn twee statistische gezichtspunten te analyseren en dit zal u in staat stellen om op de beste manier te reageren volgens de verkregen resultaten. Welke optie u ook kiest, de analyse van uw website en zijn traffic door Google Analytics zal al een zeer belangrijke stap zijn in het begrijpen van uw website en zijn problemen. Als u uw website aanpast aan hun verwachtingen, zal uw publiek u dankbaar zijn. Een uitstekende manier om loyaliteit op te bouwen bij uw lezers en gebruikers. Heeft ons artikel u geholpen om een duidelijker beeld te krijgen? Aarzel niet om ons uw indrukken te geven en vertel ons over uw ervaring met Google Analytics in de comments.

3 reacties op “Google Analytics, uw beste strategische bondgenoot”

  1. Pingback: 5 apps om u te helpen bij het bouwen van uw website - Bees Boost

  2. Pingback: De effectiviteit van sensorische marketing in een digitale strategie - Bees Boost

  3. Pingback: 9 stappen om uw website op te bouwen - Bees Boost

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *